Plezierig wonen in Nijmegen

Nijmegen is een aantrekkelijke stad om te wonen. Dit moet ook in de toekomst zo blijven. Daarom bouwen we nieuwe woningen en investeren we in de kwaliteit van de bestaande wijken.

In een land met groeiende en krimpende regio’s zal Nijmegen de komende jaren blijven groeien. De woningvraag die hiermee samenhangt, moet de komende jaren worden ingevuld. Dit doen we aan de noordkant van de Waal waar een eigentijds stadsdeel gebouwd wordt. Aan de zuidzijde maakt het nieuwe Waalfront wonen aan het water mogelijk. Tegelijkertijd wordt er flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Het Waterkwartier, de Wolfskuil, het Willemskwartier en Hatert zijn de afgelopen jaren flink opgeknapt. En ook in Dukenburg zijn veel woningen gerenoveerd en wordt dit de komende periode verder doorgezet. Betaalbaarheid, duurzaamheid, meer combinaties van wonen en zorg en woonruimte voor studenten en jongeren zijn kernpunten.